Przebudowa ulicy Zofii Makowieckiej w miejscowości Wola Suchożebrska

 

 

Gmina Suchożebry, uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (drugi nabór) na zadanie pn: Przebudowa ulicy Zofii Makowieckiej w miejscowości Wola Suchożebrska.
Koszt: 5.200.000,00 zł; dofinansowanie 4.940.000,00zł (95% wartości zadania).

Przedsięwzięcie obejmuje główną drogę przez miejscowość Wola Suchożebrska (dr. gminna nr 361012W), na odcinku łączącym się z obu stron z DK63.

Inwestycja obejmuje:
– wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni drogi, wykonaniu chodnika;
– budowę sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogi gminnej i plac przy boisku oraz przebudowie istniejącej sieci wodociągowej kolidującej z projektowaną kanalizacją deszczową.

Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszego i rowerowego poprzez odseparowanie od ruchu kołowego oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia podtopień posesji znajdujących się przy ulicy, do których obecnie dochodzi każdorazowo podczas wystąpienia większych opadów.

znak graficzny

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM