Archiwa: Projekty

16 listopada 2021

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Załącznik nr 3 Gmina Suchożebry w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania…

Czytaj dalej…

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krześlin

W ramach zadania została wykonana modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krześlin (na odcinku wzdłuż drogi głównej (powiatowej) oraz na przylegających do zabudowań…

Czytaj dalej…

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopcie

W ramach zadania została wykonana modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopcie (na odcinku wzdłuż drogi głównej (gminnej) oraz na przylegających do zabudowań…

Czytaj dalej…

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozów

W ramach zadania została wykonana modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozów (na odcinku wzdłuż drogi głównej – powiatowej – oraz na przylegających…

Czytaj dalej…

Zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Brzozów

Zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Brzozów. W tym: agregat prądotwórczy, deska ortopedyczna, aparat powietrzny z maską i butlą, urządzenie wielofunkcyjne…

Czytaj dalej…

Zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Suchożebry

Zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Suchożebry. W tym: rozpieracz ramieniowy, wsporniki, podpory, podnośnik, klocki stabilizujące  piła ze zbijakiem oraz elementy…

Czytaj dalej…

Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kownaciskach

Wykonanie modernizacji budynku strażnicy OSP w Kownaciskach. W tym: wykonanie drenażu opaskowego fundamentów, wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia garażu OSP, wykonanie siłownika automatycznego…

Czytaj dalej…

1 czerwca 2021

Utworzenie wielofunkcyjnej bazy rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Suchożebry

  Gmina Suchożebry uzyskała dofinasowanie i  realizuje projekt  pn: Utworzenie wielofunkcyjnej  bazy rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Suchożebry. Dofinansowanie w wysokości 63,63% wartości operacji…

Czytaj dalej…

12 kwietnia 2021

Przebudowa drogi gminnej nr 361018W Suchożebry-Krynica

Gmina Suchożebry Zrealizowała projekt pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 361018W Suchożebry-Krynica”   Poziom dofinansowania z EFRR: 85 % Całkowita wartość projektu: 2 312…

Czytaj dalej…

“Przedszkole naszą szansą”

Projekt POKL.09.01.01-14-006/11 pt. „Przedszkole naszą szansą” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Suchożebry w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31…

Czytaj dalej…

Projekt pt. „Dajmy dzieciom szansę”

Gmina Suchożebry realizuje w okresie od 02.09.2013 r. do 30.06.2014 r. w Szkole Podstawowej w Krynicy, Szkole Podstawowej w Krześlinie i Szkole…

Czytaj dalej…

Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Podnieśno oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody, Gmina Suchożebry

Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Podnieśno oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody, Gmina Suchożebry   Inwestycja obejmuje dwie części: 1.      Budowa sieci kanalizacyjnej,…

Czytaj dalej…

Przebudowa drogi gminnej nr 361018W Suchożebry-Krynica

Gmina Suchożebry Zrealizowała projekt pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 361018W Suchożebry-Krynica”   Poziom dofinansowania z EFRR: 85 % Całkowita wartość projektu: 2 312…

Czytaj dalej…

Informacja o przyznanej dotacji z WFOŚiGW w Warszawie

Wójt Gminy Suchożebry informuje: „Modernizacja kotłowni na terenie Gminy Suchożebry dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w…

Czytaj dalej…

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM