Archiwa: Projekty

Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem z przeznaczeniem dla OSP Suchożebry

Gmina Suchożebry realizuje projekt pn: „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem z przeznaczeniem dla OSP Suchożebry”. Projekt jest dofinansowany…

Czytaj dalej…

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)

Gmina Suchożebry brała udział w projekcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)”.  …

Czytaj dalej…

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchożebry

W 2023r Gmina Suchożebry uzyskała dofinansowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego na Usuwanie i…

Czytaj dalej…

Zakup wyposażenia z przeznaczeniem na doposażenie OSP Kownaciska i OSP Podnieśno

    Gmina Suchożebry pozyskała pomoc finansową z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP – 2023 na zakup specjalistycznego wyposażenia…

Czytaj dalej…

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Krześlin

Gmina Suchożebry pozyskała pomoc finansową, w formie dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023” na remont…

Czytaj dalej…

Przebudowa drogi gminnej nr 361013W w miejscowości Krześlin – II etap

  Gmina Suchożebry pozyskała pomoc finansową, w formie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do…

Czytaj dalej…

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Suchożebry

  Gmina Suchożebry, uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn: Przebudowa dróg gminnych na terenie…

Czytaj dalej…

Cyfrowa Gmina

Gmina Suchożebry pozyskała środki na realizację działań związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa cyfrowego oraz cyfryzacji Urzędu Gminy. Projekt będzie realizowany na podstawie…

Czytaj dalej…

Pod biało-czerwoną

Gmina Suchożebry pozyskała pomoc finansową, w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. Zakup masztu i flagi oraz ich…

Czytaj dalej…

Przebudowa ulicy Zofii Makowieckiej w miejscowości Wola Suchożebrska

    Gmina Suchożebry, uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (drugi nabór) na zadanie pn: Przebudowa ulicy…

Czytaj dalej…

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja pierwsza)

  W ramach pierwszej edycji naboru z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie otrzymały dwa z trzech złożonych przez Gminę…

Czytaj dalej…

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchożebry

Gmina Suchożebry pozyskała pomoc  finansową,  w formie dotacji  celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego  Instrumentu  Wsparcia  Adaptacji do Zmian Klimatu…

Czytaj dalej…

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Suchożebrska

  Gmina Suchożebry pozyskała pomoc finansową, w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022” na remont…

Czytaj dalej…

Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Suchożebry

  Gmina Suchożebry pozyskała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP – 2022 na zakup nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego…

Czytaj dalej…

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Suchożebrska

      Gmina Suchożebry uzyskała dofinansowanie i  realizuje projekt  pn: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Suchożebrska Cel operacji:  rozwój…

Czytaj dalej…

Utworzenie wielofunkcyjnej bazy rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Nakory

    Gmina Suchożebry uzyskała dofinansowanie i  realizuje projekt  pn: Utworzenie wielofunkcyjnej bazy rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Nakory. Cel operacji:  rozwój ogólnodostępnej i…

Czytaj dalej…

Adaptacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki Siedleckie

  Adaptacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki Siedleckie   Gmina Suchożebry uzyskała dofinansowanie i  realizuje projekt  pn: Adaptacja pomieszczeń…

Czytaj dalej…

Przebudowa drogi gminnej nr 361013W w miejscowości Krześlin

Gmina Suchożebry pozyskała pomoc finansową, w formie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów…

Czytaj dalej…

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchożebry

W 2022r Gmina Suchożebry uzyskała dofinansowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego na Usuwanie i…

Czytaj dalej…

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Suchożebrach na ul. Aleksandry Ogińskiej na drodze nr 361018W

Zadanie pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Suchożebrach na ul. Aleksandry Ogińskiej na drodze nr 361018W zostało realizowane z dofinansowaniem…

Czytaj dalej…

„Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Suchożebry”

Gmina Suchożebry realizuje inwestycję pn.: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Suchożebry” obejmującą: – Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozów; –…

Czytaj dalej…

Program MALUCH+ 2021

Dofinansowanie funkcjonowania 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie Dziecięcym w Suchożebrach. DOFINANSOWANIE 14 400,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ…

Czytaj dalej…

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Suchożebry w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. “Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w…

Czytaj dalej…

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krześlin

W ramach zadania została wykonana modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krześlin (na odcinku wzdłuż drogi głównej (powiatowej) oraz na przylegających do zabudowań…

Czytaj dalej…

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopcie

W ramach zadania została wykonana modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopcie (na odcinku wzdłuż drogi głównej (gminnej) oraz na przylegających do zabudowań…

Czytaj dalej…

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozów

W ramach zadania została wykonana modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozów (na odcinku wzdłuż drogi głównej – powiatowej – oraz na przylegających…

Czytaj dalej…

Zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Brzozów

Zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Brzozów. W tym: agregat prądotwórczy, deska ortopedyczna, aparat powietrzny z maską i butlą, urządzenie wielofunkcyjne…

Czytaj dalej…

Zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Suchożebry

Zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Suchożebry. W tym: rozpieracz ramieniowy, wsporniki, podpory, podnośnik, klocki stabilizujące  piła ze zbijakiem oraz elementy…

Czytaj dalej…

Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kownaciskach

Wykonanie modernizacji budynku strażnicy OSP w Kownaciskach. W tym: wykonanie drenażu opaskowego fundamentów, wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia garażu OSP, wykonanie siłownika automatycznego…

Czytaj dalej…

Utworzenie wielofunkcyjnej bazy rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Suchożebry

  Gmina Suchożebry uzyskała dofinasowanie i  realizuje projekt  pn: Utworzenie wielofunkcyjnej  bazy rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Suchożebry. Dofinansowanie w wysokości 63,63% wartości operacji…

Czytaj dalej…

Przebudowa drogi gminnej nr 361018W Suchożebry-Krynica

Gmina Suchożebry Zrealizowała projekt pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 361018W Suchożebry-Krynica”   Poziom dofinansowania z EFRR: 85 % Całkowita wartość projektu: 2 312…

Czytaj dalej…

“Przedszkole naszą szansą”

Projekt POKL.09.01.01-14-006/11 pt. „Przedszkole naszą szansą” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Suchożebry w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31…

Czytaj dalej…

Projekt pt. „Dajmy dzieciom szansę”

Gmina Suchożebry realizuje w okresie od 02.09.2013 r. do 30.06.2014 r. w Szkole Podstawowej w Krynicy, Szkole Podstawowej w Krześlinie i Szkole…

Czytaj dalej…

Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Podnieśno oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody, Gmina Suchożebry

Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Podnieśno oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody, Gmina Suchożebry   Inwestycja obejmuje dwie części: 1.      Budowa sieci kanalizacyjnej,…

Czytaj dalej…

Przebudowa drogi gminnej nr 361018W Suchożebry-Krynica

Gmina Suchożebry Zrealizowała projekt pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 361018W Suchożebry-Krynica”   Poziom dofinansowania z EFRR: 85 % Całkowita wartość projektu: 2 312…

Czytaj dalej…

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM