“Przedszkole naszą szansą”

image001.gif [541x87]

Projekt POKL.09.01.01-14-006/11 pt. „Przedszkole naszą szansą” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Suchożebry w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2013r. realizuje projekt nr POKL.09.01.01-14-006/11 pt. „Przedszkole naszą szansą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Projekt swoim działaniem objął dzieci w wieku 3-5 lat oraz ich rodziców.

Wartość projektu 699.880 zł

W ramach projektu były prowadzone Punkty Przedszkolne w Krześlinie i Krynicy oraz rozszerzona oferta edukacyjna Przedszkola w Suchożebrach.

Zostały zorganizowane bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia teatralne oraz zajęcia specjalistyczne: logopedyczne i psychologiczno-pedagogiczne.

Do wszystkich placówek zakupiono materiały edukacyjne, meble, a do punktów przedszkolnych leżaczki dla dzieci najmłodszych. Place zabaw zostały doposażone w nowe urządzenia do zabaw. Dla dzieci przedszkolnych zakupiono pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki zabaw. Dzieci z punktów przedszkolnych w ramach projektu mogły zjeść ciepły posiłek.

Wszystkie dzieci miały możliwość obejrzeć spektakle teatralno-muzyczne zorganizowane w przedszkolu lub punkcie przedszkolnym. Dodatkowo zorganizowano dla dzieci wyjazdy edukacyjne do teatru, kina czy na salę zabaw.

Dla rodziców dzieci w wieku 3-5 lat zorganizowano szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych.

W projekcie wzięło udział 195 dzieci.

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM