Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja pierwsza)

 

W ramach pierwszej edycji naboru z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie otrzymały dwa z trzech złożonych przez Gminę Suchożebry wniosków. Łączna kwota dofinansowania to 4 085 000,00zł.

Dofinansowane wnioski:

I. Rozbudowa i modernizacja zbiorczego systemu odbioru i oczyszczania ścieków w Gminie Suchożebry w tym:
– modernizacja przepompowni zlokalizowanych na trasie pomiędzy oczyszczalnią ścieków a miejscowością Kownaciska;
– budowa zbiornika uśredniającego ścieków surowych oraz modernizacja reaktorów SBR i zbiornika osadów.

Wartość inwestycji: 2 300 000 zł (planowana), 3 357 900,00zł (wynikająca z rozstrzygnięcia postępowania zakupowego);

Dofinansowanie: 2 185 000,00 zł.

Inwestycja poprawi funkcjonowanie istniejącego systemu kanalizacyjnego Gminy oraz umożliwi rozbudowę sieci kanalizacyjnej i podłączenie do kanalizacji sanitarnej kolejnych miejscowości.

 

znak graficzny

II. Przebudowa systemu zasilania budynku użyteczności publicznej w Suchożebrach z wykorzystaniem OZE
w tym wykonanie:
– instalacji fotowoltaicznej na budynku na potrzeby zasilania budynku energią elektryczną ze źródeł odnawialnych;
– systemu awaryjnego zasilania w energię elektryczną budynku;
– windy dla niepełnosprawnych;
– systemu klimatyzacyjnego budynku.
Wartość inwestycji 2 000 000 zł; dofinansowanie: 1 900 000,00 zł 95% wartości inwestycji).

Celem projektu jest zwiększenia dostępności, komfortu korzystania z usług publicznych przez mieszkańców. Wykonanie windy ułatwi korzystanie z budynku osobom niepełnosprawnym, starszym, rodzicom z małymi dziećmi (w wózkach i nosidełkach). Wykonanie instalacji fotowoltaicznej umożliwi zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej.

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM