Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Podnieśno oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody, Gmina Suchożebry

Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Podnieśno oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody, Gmina Suchożebry

 

Inwestycja obejmuje dwie części:

  1. 1.      Budowa sieci kanalizacyjnej, w tym:

– sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna i tłoczna o łącznej długości  4,85km,

– przyłącza kanalizacyjne w ilości 96 szt,

– przepompownie ścieków – 2szt;

– przyłącze wodociągowe – 1 szt.

  1.  Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Przygody do parametrów (Qd)śr=480 m3/d i RLM=4800, w tym:

– budowa reaktora biologicznego SBR

– budowa węzła mechanicznego oczyszczania ścieków;

– przebudowa istniejącego zagęszczacza osadów nadmiernych na zagęszczacz z funkcją zbiornika stabilizacji osadów nadmiernych;

– budowa niezbędnej infrastruktury technicznej: sieci technologicznych, energetycznych, sterowniczych na terenie oczyszczalni ścieków;

– rozbudowa stacji dmuchaw o układ napowietrzania nowego SBR-a i zbiornika stabilizacji osadów;

– rozbudowa placu technologicznego z wiatą na przyczepę na osad odwodniony;

– dostosowanie zaprojektowanej technologii i nowych urządzeń do istniejącego monitoringu

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi  85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Beneficjent informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w szczególności poprzez specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@m.r.gov.pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.plnieprawidlowosci.

Informacje o projektach realizowanych z udziałem środków  Unii Europejskiej można znaleźć na stronie: www.mapadotacji.gov.pl.

 

Plakat informacyjny

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM