Rodzaj projektu: Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem z przeznaczeniem dla OSP Suchożebry

Gmina Suchożebry realizuje projekt pn: „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem z przeznaczeniem dla OSP Suchożebry”. Projekt jest dofinansowany…

Czytaj dalej…

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)

Gmina Suchożebry brała udział w projekcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)”.  …

Czytaj dalej…

Cyfrowa Gmina

Gmina Suchożebry pozyskała środki na realizację działań związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa cyfrowego oraz cyfryzacji Urzędu Gminy. Projekt będzie realizowany na podstawie…

Czytaj dalej…

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Suchożebrska

      Gmina Suchożebry uzyskała dofinansowanie i  realizuje projekt  pn: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Suchożebrska Cel operacji:  rozwój…

Czytaj dalej…

Utworzenie wielofunkcyjnej bazy rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Nakory

    Gmina Suchożebry uzyskała dofinansowanie i  realizuje projekt  pn: Utworzenie wielofunkcyjnej bazy rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Nakory. Cel operacji:  rozwój ogólnodostępnej i…

Czytaj dalej…

Adaptacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki Siedleckie

  Adaptacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki Siedleckie   Gmina Suchożebry uzyskała dofinansowanie i  realizuje projekt  pn: Adaptacja pomieszczeń…

Czytaj dalej…

„Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Suchożebry”

Gmina Suchożebry realizuje inwestycję pn.: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Suchożebry” obejmującą: – Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozów; –…

Czytaj dalej…

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Suchożebry w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. “Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w…

Czytaj dalej…

Utworzenie wielofunkcyjnej bazy rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Suchożebry

  Gmina Suchożebry uzyskała dofinasowanie i  realizuje projekt  pn: Utworzenie wielofunkcyjnej  bazy rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Suchożebry. Dofinansowanie w wysokości 63,63% wartości operacji…

Czytaj dalej…

Przebudowa drogi gminnej nr 361018W Suchożebry-Krynica

Gmina Suchożebry Zrealizowała projekt pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 361018W Suchożebry-Krynica”   Poziom dofinansowania z EFRR: 85 % Całkowita wartość projektu: 2 312…

Czytaj dalej…

Projekt pt. „Dajmy dzieciom szansę”

Gmina Suchożebry realizuje w okresie od 02.09.2013 r. do 30.06.2014 r. w Szkole Podstawowej w Krynicy, Szkole Podstawowej w Krześlinie i Szkole…

Czytaj dalej…

Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Podnieśno oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody, Gmina Suchożebry

Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Podnieśno oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody, Gmina Suchożebry   Inwestycja obejmuje dwie części: 1.      Budowa sieci kanalizacyjnej,…

Czytaj dalej…

Przebudowa drogi gminnej nr 361018W Suchożebry-Krynica

Gmina Suchożebry Zrealizowała projekt pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 361018W Suchożebry-Krynica”   Poziom dofinansowania z EFRR: 85 % Całkowita wartość projektu: 2 312…

Czytaj dalej…

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM