Informacja o przyznanej dotacji z WFOŚiGW w Warszawie

Wójt Gminy Suchożebry informuje:
„Modernizacja kotłowni na terenie Gminy Suchożebry dofinansowana
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 42.349,38 zł”.

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM