Rodzaj projektu: Dofinansowane ze środków krajowych

Program MALUCH+ 2021

Dofinansowanie funkcjonowania 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie Dziecięcym w Suchożebrach. DOFINANSOWANIE 14 400,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ…

Czytaj dalej…

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krześlin

W ramach zadania została wykonana modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krześlin (na odcinku wzdłuż drogi głównej (powiatowej) oraz na przylegających do zabudowań…

Czytaj dalej…

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopcie

W ramach zadania została wykonana modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopcie (na odcinku wzdłuż drogi głównej (gminnej) oraz na przylegających do zabudowań…

Czytaj dalej…

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozów

W ramach zadania została wykonana modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozów (na odcinku wzdłuż drogi głównej – powiatowej – oraz na przylegających…

Czytaj dalej…

Zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Brzozów

Zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Brzozów. W tym: agregat prądotwórczy, deska ortopedyczna, aparat powietrzny z maską i butlą, urządzenie wielofunkcyjne…

Czytaj dalej…

Zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Suchożebry

Zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Suchożebry. W tym: rozpieracz ramieniowy, wsporniki, podpory, podnośnik, klocki stabilizujące  piła ze zbijakiem oraz elementy…

Czytaj dalej…

Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kownaciskach

Wykonanie modernizacji budynku strażnicy OSP w Kownaciskach. W tym: wykonanie drenażu opaskowego fundamentów, wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia garażu OSP, wykonanie siłownika automatycznego…

Czytaj dalej…

Informacja o przyznanej dotacji z WFOŚiGW w Warszawie

Wójt Gminy Suchożebry informuje: „Modernizacja kotłowni na terenie Gminy Suchożebry dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w…

Czytaj dalej…

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM