Rodzaj projektu: Dofinansowane ze środków krajowych

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchożebry

W 2023r Gmina Suchożebry uzyskała dofinansowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego na Usuwanie i…

Czytaj dalej…

Zakup wyposażenia z przeznaczeniem na doposażenie OSP Kownaciska i OSP Podnieśno

    Gmina Suchożebry pozyskała pomoc finansową z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP – 2023 na zakup specjalistycznego wyposażenia…

Czytaj dalej…

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Krześlin

Gmina Suchożebry pozyskała pomoc finansową, w formie dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023” na remont…

Czytaj dalej…

Przebudowa drogi gminnej nr 361013W w miejscowości Krześlin – II etap

  Gmina Suchożebry pozyskała pomoc finansową, w formie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do…

Czytaj dalej…

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchożebry

Gmina Suchożebry pozyskała pomoc  finansową,  w formie dotacji  celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego  Instrumentu  Wsparcia  Adaptacji do Zmian Klimatu…

Czytaj dalej…

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Suchożebrska

  Gmina Suchożebry pozyskała pomoc finansową, w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022” na remont…

Czytaj dalej…

Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Suchożebry

  Gmina Suchożebry pozyskała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP – 2022 na zakup nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego…

Czytaj dalej…

Przebudowa drogi gminnej nr 361013W w miejscowości Krześlin

Gmina Suchożebry pozyskała pomoc finansową, w formie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów…

Czytaj dalej…

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchożebry

W 2022r Gmina Suchożebry uzyskała dofinansowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego na Usuwanie i…

Czytaj dalej…

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krześlin

W ramach zadania została wykonana modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krześlin (na odcinku wzdłuż drogi głównej (powiatowej) oraz na przylegających do zabudowań…

Czytaj dalej…

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopcie

W ramach zadania została wykonana modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopcie (na odcinku wzdłuż drogi głównej (gminnej) oraz na przylegających do zabudowań…

Czytaj dalej…

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozów

W ramach zadania została wykonana modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozów (na odcinku wzdłuż drogi głównej – powiatowej – oraz na przylegających…

Czytaj dalej…

Zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Brzozów

Zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Brzozów. W tym: agregat prądotwórczy, deska ortopedyczna, aparat powietrzny z maską i butlą, urządzenie wielofunkcyjne…

Czytaj dalej…

Zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Suchożebry

Zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Suchożebry. W tym: rozpieracz ramieniowy, wsporniki, podpory, podnośnik, klocki stabilizujące  piła ze zbijakiem oraz elementy…

Czytaj dalej…

Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kownaciskach

Wykonanie modernizacji budynku strażnicy OSP w Kownaciskach. W tym: wykonanie drenażu opaskowego fundamentów, wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia garażu OSP, wykonanie siłownika automatycznego…

Czytaj dalej…

Informacja o przyznanej dotacji z WFOŚiGW w Warszawie

Wójt Gminy Suchożebry informuje: „Modernizacja kotłowni na terenie Gminy Suchożebry dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w…

Czytaj dalej…

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM