Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Suchożebrska

 

 

 

Gmina Suchożebry uzyskała dofinansowanie i  realizuje projekt  pn: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Suchożebrska

Cel operacji:  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez modernizację pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Suchożebrska

Dofinansowanie w wysokości 63 630,00 zł tj. 63,63% wartości operacji uzyskano  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Zadanie polega na modernizacji pomieszczeń  obiektu użyteczności publicznej: świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Suchożebrska celem udostępnienia dla zaspokojenia potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców wsi Wola Suchożebrska oraz turystów. Dzięki przedsięwzięciu obiekt będzie mógł być wykorzystywany również w sezonie jesienno – zimowym do zebrań wiejskich i spotkań nieformalnych grup mieszkańców. Przedsięwzięcie uatrakcyjni lokalną infrastrukturę kulturalną, lokal będzie wykorzystywany przez GOK do organizacji wydarzeń kulturalnych.

Realizacja operacji jest kontynuacją prac remontowo – modernizacyjnych budynku  oraz jego otoczenia na cele wynikające z potrzeb mieszkańców. Brak ogrzewania wpływa niekorzystnie na stan budynku i możliwość wykorzystywania obiektu.

Realizacja operacji poprzez wykonanie systemu ogrzewania elektrycznego zasilanego energia z paneli fotowoltaicznych pozwoli szerzej udostępnić przestrzeń publiczną dla spotkań mieszkańców. Umożliwi to stworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, organizowaniu i podejmowaniu ciekawych inicjatyw oddolnych, w tym kulturalnych, edukacyjnych, historycznych  i rozrywkowych oraz prowadzeniu działalności kulturalnej.

W miejscowości znajdują się m.in. zabytkowy zespół parkowo- dworski, Łowisko (w tym spływy kajakowe). Zmodernizowany obiekt  wraz z istniejącą na działce oraz sąsiedztwie  zabudową (plac zabaw , remiza Osp, altana)   wejdą w skład wielofunkcyjnej  bazy rekreacyjno-turystyczno- kulturalnej  w celu nadania nowych społecznych i kulturalnych funkcji nie wystarczająco zagospodarowanemu obiektowi publicznemu, co wpłynie na przywrócenie ładu przestrzeni publicznej oraz umożliwi rozwój społeczno-kulturalny i podniesie atrakcyjności (w tym turystycznej) obszaru. Montaż paneli fotowoltaicznych  upowszechni i zwiększy wykorzystanie OZE w przestrzeni publicznej oraz przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

Operacja będzie miała charakter niekomercyjny i służyć będzie zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności. Obiekt świetlicy oraz przylegający  plac będą ogólnodostępne.

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM