Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchożebry

Gmina Suchożebry pozyskała pomoc  finansową,  w formie dotacji  celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach Mazowieckiego  Instrumentu  Wsparcia  Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022
na realizację zadania pn: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchożebry.

Wartość zadania: 182 372,00 zł, dofinansowanie: 91 186,00 zł (50% wartości).

Zadanie obejmuje demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego (wyeksploatowanych lamp) oraz zakup i montaż nowych lamp energooszczędnych w pięciu miejscowościach: Suchożebry, Przygody, Krynica, Stany Duże, Stany Małe. Łącznie zostanie wymienionych 127 szt. lamp.

Realizacja zadania umożliwi odpowiednie oświetlenie przez co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców korzystających na co dzień z dróg oraz wpłynie korzystnie na estetykę miejscowości. Nowe lampy będą energooszczędne, co wpłynie na zmniejszenie ilości i kosztów zużycia energii elektrycznej.

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM