MIAS tablica informacyjna

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozów

W ramach zadania została wykonana modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozów (na odcinku wzdłuż drogi głównej – powiatowej – oraz na przylegających do zabudowań odcinkach dróg gminnych: publicznych i wewnętrznych), zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Radę Sołecką i wynikającym z Uchwały Rady Sołeckiej Sołectwa Brzozów. Zadanie obejmowało wykonanie projektu dobudowy linii oświetleniowej, demontaż istniejących lamp sodowych, zakup i montaż nowych lamp energooszczędnych oraz montaż nowych zacisków bezpiecznikowych.

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM