tablica informacyjna logo MIAS

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopcie

W ramach zadania została wykonana modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopcie (na odcinku wzdłuż drogi głównej (gminnej) oraz na przylegających do zabudowań odcinkach dróg  wewnętrznych), zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Radę Sołecką i wynikającym z Uchwały Rady Sołeckiej Sołectwa Kopcie Zadanie obejmowało wykonanie projektu dobudowy linii oświetleniowej, demontaż istniejących lamp sodowych, zakup i montaż nowych lamp energooszczędnych oraz podcinka drzew wrastających w linię oświetleniową oraz zasłaniających istniejące oprawy.

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM