tablica informacyjna logo MIAS

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krześlin

W ramach zadania została wykonana modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krześlin (na odcinku wzdłuż drogi głównej (powiatowej) oraz na przylegających do zabudowań odcinkach dróg gminnych: publicznych i wewnętrznych), zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Radę Sołecką i wynikającym z Uchwały Rady Sołeckiej Sołectwa Krześlin. Zadanie obejmowało wykonanie demontaż istniejących lamp sodowych oraz zakup i montaż nowych lamp energooszczędnych.

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM