foto 1

Przebudowa drogi gminnej nr 361018W Suchożebry-Krynica

baner

Gmina Suchożebry

Zrealizowała projekt pn:

„Przebudowa drogi gminnej nr 361018W Suchożebry-Krynica”

 

Poziom dofinansowania z EFRR: 85 %

Całkowita wartość projektu: 2 312 884,65zł.

Koszty kwalifikowane: 2 217 848,88zł.

Dofinansowanie z EFRR: 1 885 171,55 zł

 

Beneficjent: Gmina Suchożebry

logo_gminy.jpg [193x81]

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

1. W dniu 16 września 2010 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim  a Gminą Suchożebry o dofinansowanie projektu pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 361018W Suchożebry – Krynica. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy”, Działania 3.1 Infrastruktura drogowa. W imieniu beneficjanta Gminy Suchożebry umowę podpisał Wójt Gminy Suchożebry Pan Jacek Świrski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agnieszki Klewek.

2. W dniu 12 maja 2011  r.  podpisano umowę  z wykonawcą  Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o.  08-102 Siedlce ul. Brzeska 128   na wykonanie zadania pod nazwą : Przebudowa drogi gminnej nr 361018W Suchożebry – Krynica.

3. W dniu 12 maja 2011  r.   zawarto umowę z  Panem Wojciechem Żółkowskim 08 -110 Siedlce ul. Narutowicza 64 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 361018W Suchożebry – Krynica.

4. Zadanie  zakończono. Protokół odbioru końcowego podpisano w  dniu 15 września 2011 r.

logo3_eu.jpg [468x107]logo1_eu.jpg [322x157]logo2_eu.png [190x68]

 

 

 

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM