Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Suchożebrska

 

Gmina Suchożebry pozyskała pomoc finansową, w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022” na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Suchożebrska.

Zadanie obejmie remont posadzki, sufitu i ścian w garażu strażnicy.

Koszt: 30 000,00zł. Dofinansowanie 100% kosztów.

Realizacja zadania polepszy warunki przechowywania i ograniczy niszczenie znajdującego się wewnątrz sprzętu pożarniczego, ubrań ochronnych i samochodu ratowniczo – gaśniczego przez co pozytywnie wpłynie na podniesienie gotowości bojowej OSP Wola Suchożebrska

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM