Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchożebry

znak graficzny

W 2022r Gmina Suchożebry uzyskała dofinansowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego na Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchożebry.

Wartość zadania: 46 980,00 zł, uzyskane  dofinansowanie do 70% wartości – 32 886,00 zł.

Zadanie polegało na zbieraniu, załadunku, transporcie i utylizacji płyt azbestowo-cementowych (eternitu) od mieszkańców Gminy Suchożebry.
Zebrano 125 Mg wyrobów zawierających azbest.

 

 

znak graficzny

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM