Utworzenie wielofunkcyjnej bazy rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Nakory

 

 

Gmina Suchożebry uzyskała dofinansowanie i  realizuje projekt  pn: Utworzenie wielofunkcyjnej bazy rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Nakory.

Cel operacji:  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej poprzez zakupienie i zamontowanie altany, stojaka na rowery i utworzenie placu zabaw w miejscowości Nakory.

Dofinansowanie w wysokości 35 815,00 zł tj. 63,63% wartości operacji uzyskano  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Operacja polega na  stworzeniu wielofunkcyjnej  bazy rekreacyjno-kulturalnej  w celu nadania nowych rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych funkcji nie wystarczająco zagospodarowanym terenom, co wpłynie na przywrócenie ładu przestrzeni publicznej oraz umożliwi rozwój społeczno-kulturalny i podniesie atrakcyjności obszaru.

W ramach realizacji zadania zostanie uporządkowany i ogrodzony teren oraz zostaną zakupione i zamontowane altana – wiata rekreacyjna z ławkami i stołem, stojaki na rowery, zostanie utworzony plac zabaw dla dzieci.

Altana i umieszczone w jej sąsiedztwie stojaki rowerowe będą wykorzystywane przez turystów – jako stanica rowerowa. Elementy placu zabaw  wspomogą promocję przebywania i ruchu na powietrzu  wśród różnych grup wiekowych. Zostanie stworzone  bezpieczne, sprzyjające aktywności fizycznej na powietrzu, miejsce spotkań z ławkami oraz altaną stanowiącą  osłonę przed deszczem i nadmiernym nasłonecznieniem dla osób korzystających z placu zabaw, pozwoli to również na połączenie odpoczynku własnego rodziców z opieką nad dziećmi.

Wykonana infrastruktura będzie bezpłatna i ogólnodostępna zarówno dla mieszkańców jak również dla przyjezdnych.

 

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM