Utworzenie wielofunkcyjnej bazy rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Suchożebry

tablica informacyjna projektu

 

Gmina Suchożebry uzyskała dofinasowanie i  realizuje projekt  pn: Utworzenie wielofunkcyjnej  bazy rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Suchożebry. Dofinansowanie w wysokości 63,63% wartości operacji uzyskano  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Operacja polega na utworzeniu wielofunkcyjnej bazy rekreacyjno- kulturalnej w miejscowości Suchożebry. W ramach zadania planowane jest uzupełnienie istniejącego zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w centrum miejscowości Suchożebry.  Zmiana zagospodarowania będzie polegała na: montażu wyposażenia – urządzeń siłowni zewnętrznej, stojaka na rowery, altany drewnianej i ławeczek oraz wykonaniu utwardzenia nawierzchni pod altanę.  Ww. elementy zostaną umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów publicznych pełniących istotne funkcje dla mieszkańców tj. świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw. Zostanie stworzone  bezpieczne miejsce spotkań z ławkami oraz altaną stanowiącą  osłonę przed deszczem i nadmiernym nasłonecznieniem dla osób korzystających z placu zabaw, pozwoli to również na połączenie odpoczynku własnego rodziców z opieką nad dziećmi.

Operacja ma charakter niekomercyjny i służyć będzie zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności. Wszystkie obiekty będą ogólnodostępne. Stworzona w wyniku realizacji zadania baza rekreacyjno- kulturalna  będzie miejscem spotkań, rekreacji i zabawy mieszkańców wsi Suchożebry. Altanka wraz z ławeczkami oraz stojakiem dla rowerów będzie wykorzystywana również jako przystanek (stanicę rowerową) na biegnącej nieopodal trasie rowerowej.

Celem operacji jest stworzenie wraz z istniejąca na działce zabudową (świetlica wiejska, plac zabaw dla dzieci) wielofunkcyjnej  bazy rekreacyjno-kulturalnej  w celu nadania nowych rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych funkcji nie wystarczająco zagospodarowanym terenom, co wpłynie na przywrócenie ładu przestrzeni publicznej oraz umożliwi rozwój społeczno-kulturalny i podniesie atrakcyjności obszaru.

Zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców możliwe będzie dzięki: stworzeniu możliwości bezpiecznego wspólnego spędzania wolnego czasu mieszkańców poprzez uzupełnienie zagospodarowania przestrzeni publicznej tj. placu w urządzenia sportowo rekreacyjne „siłowni pod chmurną”, co stworzy możliwość zróżnicowania zainteresowań: korzystający obiektów sportowych a także przyjezdni przy okazji będą mogli odwiedzić świetlicę wiejską, a osoby korzystające z oferty świetlicy wiejskiej będą mogły poobserwować  ćwiczących na obiektach siłowni zewnętrznej.

Utworzona nowa publiczna przestrzeń z możliwością bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców będzie uatrakcyjnieniem lokalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Realizacja operacji objętej wnioskiem w połączeniu z istniejącą na działce infrastrukturą (plac zabaw, świetlica wiejska) umożliwi utworzenia wielofunkcyjnego centrum integracyjno rekreacyjnego dla różnych grup społecznych mieszkańców oraz turystów, w którym stykać i przenikać się będą różne formy spędzania wolnego czasu. Na placu przy świetlicy wiejskiej odbywają się coroczne festyny gminne gromadzące mieszkańców gminy i okolic. Realizacja projektu znacząco wpłynie na integrację i rozwój towarzyski mieszkańców a tym samym przyczyni się do poprawy jakości życia. Zrealizowany projekt przyczyni się do poszerzenia oferty turystycznej Gminy Suchożebry, zwiększy jej atrakcyjność.
Planowane do wykonania urządzenia do ćwiczeń wspomogą promocję wysiłku fizycznego wśród wszystkich grup wiekowych. Podstawową zaletą siłowni zewnętrznej jest fakt dostępności dla każdego – dzieci i ich rodziców, młodzieży, osób starszych oraz osób niepełnosprawnych. Siłownia „pod chmurką” to połączenie ruchu i przyjemności z przebywania na świeżym powietrzu i przeznaczona jest dla osób w każdym wieku. Zaprojektowany teren będzie bezpieczny, atrakcyjny, wszechstronnie wpływający na rozwój dorosłych, dzieci i młodzieży.
Budowa i urządzenie placu rekreacyjnego przyczyni się również do większej integracji środowiska wiejskiego oraz do lepszego rozwoju infrastruktury publicznej. Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej poprawi estetykę wsi, będzie służyć aktywnym działaniom
mieszkańców.

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM