Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Suchożebry

 

Gmina Suchożebry pozyskała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP – 2022 na zakup nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Suchożebry.

Koszt zakupu: 400 056,00zł, dofinansowanie: 80 000,00zł.

OSP Suchożebry jest bardzo aktywną jednostką wśród jednostek z terenu gminy Suchożebry, zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ułatwi i usprawni prowadzenie akcji ratowniczych, zwiększy ich bezpieczeństwo, skuteczność i prawidłowość realizowanych zadań, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa mazowieckiego w szczególności Gminy Suchożebry.

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM