Druki do pobrania

Budownictwo

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki
 2. Wniosek o rozgraniczenie
 3. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału
 4. Wniosek o wydane decyzji o warunkach zabudowy 2024
 5. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Drogi

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – OPŁATY ROCZNE
 2. Wniosek o zgodę na lokalizację zjazdu
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – PROWADZENIE ROBÓT
 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
 5. Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej

Ewidencja ludności

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu / wymeldowaniu
 2. Wniosek o udost. danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
 3. Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego
 4. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 5. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 6. Zgłoszenie pobytu stałego
 7. Zgłoszenie pobytu czasowego
 8. Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Ochrona środowiska

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za odpady
 2. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
 3. Zgłoszenie złomu/wywrotu drzewa/krzewu
 4. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Podatki i opłaty

 1. ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatnikówZIR-2
 2. Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 3. ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 4. ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników
 5. ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 6. ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 7. ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników
 8. ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 9. ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 10. ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 11. ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 12. ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 13. ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 14. ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 15. ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 16. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
 17. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 18. Wniosek o wydanie odpisu decyzji
 19. IR-1 Informacja o gruntach
 20. IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 21. IL-1 Informacja o lasach
 22. DT-1A Załącznik do deklaracji
 23. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 24. DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 25. DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 26. DR-1 Deklaracja na podatek rolny

Działalność gospodarcza

 1. Wniosek CEIDG-1

Świetlice

 1. Wniosek o wynajem świetlicy wiejskiej
Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM